procedură de licitație deschisă

înseamnă o procedură în cadrul căreia orice furnizor interesat poate depune o ofertă

(art. 1 pct. 14 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on procedură de licitație deschisă

Filed under P

Comments are closed.