POTENȚIAL

înseamnă că defecțiunea acestei funcții poate duce la tipul de accident menționat la punctul 2.5.5

(ANEXA 1 punctul 2.5.8.b REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on POTENȚIAL

Filed under P

Comments are closed.