persoane cu funcţii de decizie

persoane cu funcţii de decizie
conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on persoane cu funcţii de decizie

Filed under P

Comments are closed.