persoană

persoană persoană fizică sau juridică; în această definiţie se încadrează şi o asociaţie de persoane fizice care, deşi nu are personalitate juridică, este recunoscută de lege

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on persoană

Filed under P

Comments are closed.