paşaport european pentru arme de foc

paşaport european pentru arme de foc
documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on paşaport european pentru arme de foc

Filed under P

Comments are closed.