parteneriat pentru inovare

înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe și prin care BCE pune bazele unui parteneriat cu unul sau mai mulți candidați admiși la respectiva procedură în scopul de a dezvolta și achiziționa produse, servicii sau lucrări inovatoare

(art. 1 pct. 7 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on parteneriat pentru inovare

Filed under P

Comments are closed.