operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

operatorul sistemului electronic de achiziţii publice
persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on operatorul sistemului electronic de achiziţii publice

Filed under O

Comments are closed.