operator economic

operator economic
oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări – persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on operator economic

Filed under O

Comments are closed.