operator economic

operator economic
orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on operator economic

Filed under O

Comments are closed.