ofertant

ofertant
orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on ofertant

Filed under O

Comments are closed.