ofertant

ofertant
orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on ofertant

Filed under O

Comments are closed.