ofertă

ofertă
actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on ofertă

Filed under O

Comments are closed.