ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri

ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinaţii de vehicule, transportul de marfă contra cost în numele unui terţ

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri

Filed under O

Comments are closed.