masterat

masterat

(al doilea ciclu) înseamnă programe de învățământ superior de ciclul al doilea efectuate după obținerea unei prime diplome sau după absolvirea unui nivel de formare echivalent și care conduc la o diplomă de masterat propusă de o instituție de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.