mărfuri străine

mărfuri străine altele decât cele definite la pct. 11; mărfurile româneşti îşi pierd statutul vamal când sunt scoase de pe teritoriul vamal al României

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on mărfuri străine

Filed under M

Comments are closed.