mărfuri româneşti

mărfuri româneşti a) mărfuri obţinute în întregime pe teritoriul vamal al României, cu respectarea condiţiilor de origine prevăzute în prezentul cod, care nu încorporează mărfuri importate din alte ţări. Mărfurile obţinute din mărfuri plasate sub un regim suspensiv nu se consideră a avea statut de marfă românească în cazurile de importanţă economică specială determinate prin regulamentul vamal;

b) mărfuri importate care au fost puse în liberă circulaţie;

c) mărfuri obţinute pe teritoriul vamal al României fie din mărfurile prevăzute la lit. a) şi b), fie din mărfurile prevăzute la lit. b)

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on mărfuri româneşti

Filed under M

Comments are closed.