licitație electronică

înseamnă un proces repetitiv care implică un sistem electronic prin care sunt prezentate prețuri noi, revizuite descrescător, și/sau valori noi cu privire la anumite elemente ale ofertelor, proces ce are loc după o primă evaluare completă a ofertelor și care permite realizarea clasamentului acestora pe baza unor metode automate de evaluare

(art. 1 pct. 18 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on licitație electronică

Filed under L

Comments are closed.