invitație de participare

înseamnă invitația trimisă candidaților sau furnizorilor pentru a depune o ofertă, care precizează procedura, cerințele BCE și termenii și condițiile contractului

(art. 1 pct. 19 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on invitație de participare

Filed under I

Comments are closed.