invitație de exprimare a interesului

înseamnă o procedură pentru crearea unei liste de furnizori corespunzători care pot fi invitați să participe la proceduri de achiziție

(art. 1 pct. 22 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on invitație de exprimare a interesului

Filed under I

Comments are closed.