investigaţie tehnică

investigaţie tehnică activitatea concretă de identificare, de strângere şi de analiză a informaţiilor pentru determinarea cauzelor unui incident sau accident de aviaţie civilă, emiterea concluziilor şi, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranţa zborurilor, precum şi formularea unor propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a activităţilor în vederea prevenirii accidentelor şi incidentelor de aviaţie

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on investigaţie tehnică

Filed under I

Comments are closed.