învățământ superior

învățământ superior

 înseamnă orice tip de ciclu de studii sau de ansambluri de cicluri de studii, de formare profesională sau de formare în cercetare de nivelul învățământului post-secundar care sunt recunoscute de autoritatea națională competentă ca făcând parte din sistemul său de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.