încălcări grave ale legislaţiei comunitare din domeniul transportului rutier

încălcări grave ale legislaţiei comunitare din domeniul transportului rutier orice încălcări care pot avea ca rezultat pierderea bunei reputaţii în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și/sau retragerea temporară sau definitivă a licenţei comunitare

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on încălcări grave ale legislaţiei comunitare din domeniul transportului rutier

Filed under I

Comments are closed.