încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier

încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier o încălcare care poate determina pierderea bunei reputaţii, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, și/sau retragerea permanentă sau temporară a licenţei comunitare

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare))

Comments Off on încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier

Filed under I

Comments are closed.