IMPROBABIL

înseamnă o manifestare a defecțiunii cu o frecvență de maximum 10– 7 per oră de funcționare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on IMPROBABIL

Filed under I

Comments are closed.