furnizor de servicii de certificare

furnizor de servicii de certificare orice persoană, română sau străină, care eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on furnizor de servicii de certificare

Filed under F

Comments are closed.