furnizor de servicii de achiziţie

furnizor de servicii de achiziţie
o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor de servicii de achiziţie

Filed under F

Comments are closed.