furnizor

furnizor
entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on furnizor

Filed under F

Comments are closed.