furnizare a energiei termice

furnizare a energiei termice
activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică

Leave a Comment

Filed under F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.