forţă majoră

forţă majoră evenimentul de aviaţie civilă, incidentul sau orice circumstanţă imprevizibilă şi inevitabilă care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de a respecta cerinţele autorizării acordate

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on forţă majoră

Filed under F

Comments are closed.