facilităţi

facilităţi totalitatea serviciilor şi baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea şi ieşirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor şi altele asemenea, în traficul aerian intern şi internaţional

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on facilităţi

Filed under F

Comments are closed.