evaluarea ciclului de viaţă

evaluarea ciclului de viaţă în legătură cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de producţia, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produsului, inclusiv valorificarea şi eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei şi materiilor prime şi producţia de deşeuri din oricare dintre activităţile menţionate

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on evaluarea ciclului de viaţă

Filed under E

Comments are closed.