eliminare

eliminare orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie

Anexa nr. 2 la lege stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on eliminare

Filed under E

Comments are closed.