e-Certis

e-Certis
sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on e-Certis

Filed under E

Comments are closed.