DUAE

DUAE
documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on DUAE

Filed under D

Comments are closed.