drum public

drum public
drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on drum public

Filed under D

Comments are closed.