document al achiziţiei

document al achiziţiei
anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on document al achiziţiei

Filed under D

Comments are closed.