deţinător de deşeuri

deţinător de deşeuri producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on deţinător de deşeuri

Filed under D

Comments are closed.