contracte de lucrări

înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctele (2) și (3), care au ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări. O „lucrare” înseamnă rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil care este suficient prin el însuși pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică

(art. 1 pct. 4 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de lucrări

Filed under C

Comments are closed.