contracte de concesiune

înseamnă contracte care au ca obiect fie prestarea de servicii, fie execuția de lucrări, în care concesionarul primește drept contrapartidă în principal permisiunea BCE de a exploata rezultatul acestor lucrări sau de a furniza servicii altora

(art. 1 pct. 5 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de concesiune

Filed under C

Comments are closed.