contracte de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor

înseamnă contracte legate de activitatea în plan teoretic sau de experimentele practice, de analiza sau de cercetarea efectuate în condiții controlate pentru:

dobândirea de noi cunoștințe sau dezvoltarea de materiale, de procese de producție sau de echipamente noi sau îmbunătățite pentru originarea, producerea, transportul, emisiunea, verificarea autenticității sau distrugerea bancnotelor euro, inclusiv materialele pentru originarea acestora; sau

inițierea producerii de materiale, produse sau echipamente noi sau îmbunătățite pentru originarea, producerea, transportul, emisiunea, verificarea autenticității și distrugerea bancnotelor euro, inclusiv materialele pentru originarea acestora.

Contractele de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor nu includ contractele privind tipărirea pilot de bancnote euro

(art. 1 pct. 13 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor

Filed under C

Comments are closed.