contract pe termen lung

contract pe termen lung
 contractul de achiziţie publică încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract pe termen lung

Filed under C

Comments are closed.