contract de credit

contract de credit actul juridic în temeiul căruia creditorul acordă sau se angajează să acorde, iar consumatorul acceptă un credit în forma unui împrumut, a unei amânări a plăţii sau a altei facilităţi financiare similare

(Art.2 Legea 289/2004 (r1), privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice)

Leave a Comment

Filed under C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.