contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică
contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică

Filed under C

Comments are closed.