contract de achiziţie publică de servicii

contract de achiziţie publică de servicii
contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m)

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de servicii

Filed under C

Comments are closed.