contract de achiziţie publică de produse

contract de achiziţie publică de produse
contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de produse

Filed under C

Comments are closed.