concursuri de soluţii

concursuri de soluţii
procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on concursuri de soluţii

Filed under C

Comments are closed.