comerciant

comerciant orice întreprindere/operator economic care acţionează în nume propriu pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on comerciant

Filed under C

Comments are closed.