colectare

colectare strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on colectare

Filed under C

Comments are closed.