colectare separată

colectare separată colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on colectare separată

Filed under C

Comments are closed.