certificat

certificat o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei persoane

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on certificat

Filed under C

Comments are closed.